EMC-muovikotelo 200-240 VAC - 12 V / 24 V virtalähde

EMC-muovikotelo 200-240 VAC - 12 V / 24 V virtalähde